Lund d. 2 Maj 1842

Syster Augusta!

Efter Ad. Åberg i dag skrifer hem begagnar jag tillfället och skickar dig några rader.

I går var 1st Maj och denna vårens och glädjens dag firades af oss Wernlänningar ganska trefligt. På morgonen hade vi en liten treflig frukost. Sedan voro vi uta och promonerade hela förmiddagen. Strax efter middag gingo vi 8 stycken ut till den lilla vackra Fogelsångsdalen, der vi fingo en mängd rara blommor, spisade skånska bondens favortiträtt: Fläschakage (Fläskkaka) och hade lite annat gott med oss. Vi återkommo ej till Lund förrän kl 9 e.m.

I dag har jag haft bref från Hede. Ullens Wermlandsresa blir knappast af i vår ty Marie har varit illa sjuk och skall under två månaders tid bada vid Särö. Jag var i dag uppe på Atheneum och läste tidningarna, det jag ej gjort på en månads tid. Jag blef då ej litet förvånad när jag af Wermlandstidningen fick se att Pappa blifvit kassör i Provincial Banken. Jag fick sedan höra att det i ett föregående nummer stått något derom, men det har jag ej läst. Hvem sköter nu boklådan kan jag just undra.

Ni måtte roa er tappert i Carlstad nu i vår. Jag skulle mycket önska att kunna trolla mig till Carlstad åtminstone öfver Christihimmelsfärd-dag ty denna dag tror jag är den roligaste i Carlstad på hela året och från den har jag en mängd kära minnen. Mycket skulle jag äfven velat gifva för att få vara med på en soiree den 1ste Maj och fått dansa der - åtminstone en dans. Till Pingstdagarna ämnar hela Sångföreningen och en talrik skara af de öfvriga studenterna fara öfver till Köpenhamn och vi bereda oss på att sedan få här i Lund emottaga ett besök af Köpenhamns-studenterna.

Skulle du träffa Erik Pallin eller Otto Sillen så fråga dem hvarpå de tänkte efter jag ej på hela tiden fått ett enda ord från dem.

Hellsa Pappa, Mamma och Syskonen så mycket från mig beder din tillgifne bror Ludvig.

Brådskan ber jag dig förfåta!

© Bengt Beckman 2001

Tillbaka

Listan

Första sidan