VISAN OM ALFTA MORDET

1 Gråt Moder Svea tårar åt detta arma folk, som leva liksom dårar och ej vet fridens tolk

Här har vi ett exempel på vårat Hälsingland, där våldet satt sin stämpel med plundring mord och brand.

2 Det var ej länge sedan kniven kom i band och Delsbo ligan sedan blev kvitt i Hälsingland

då trodde hela Norden att det var äntligen slut, med plundringar och morden att våldet rasat ut.

3 I Alfta socken hände i år ett rysligt ting och fasa alla kände kring hela Sveriges ring

ty tvenne kom i nöden utav en yngling blott, de träffades till döden av tvenne skarpa skott

4 Länsman Gawell nu reser med fjärdingsman Noren, på dem man tydligt läser att kursen ej är ren

Men Olsson och hans söner de se dem långt förut, då hör man svordoms böner de ha gevär och krut

5 Vårt vin får länsman icke så ropar man i kör, vi själva det må dricka och fäkta tills vi dör

fort ladda nu gevären det skall bli annan knall, de ångra få affären de kommit oss på fall

6 Gawell och Noren stiger nu genom dörren in, men bovarna som tiger är hotade i sinn

Karl Erik nu han skjuter. Noren han signar ner, men döden icke njuter ty liv man ännu ser

7 Gawell han störtar modigt emot Karl Erik fram, han ser Noren så blodig nu kämpar han ensam

han hålles hårt om livet av boven bakifrån, hans öde var dock givet av bössans hemska dån

8 På förstugutrappan ligger Noren i hemska kval, om livet nu han tigger han har ej annat val

en djävel du ock varit nu skall du ha, han skrek, till döden länsman farit med dig blir samma lek

9 Noren ber om förskoning, Karl Erik laddar blott, han känner ej försoning och vill ge än ett skott

en främmande nu hastar och detta dåd avstyr, Karl Erik vapnet kastar och inåt stugan flyr.

10 Noren blev hjälpt ur nöden och vårdat blev hans sår, han avgick dock med döden och ligger nu på bår

och hela ligan sitter nu inom lås och bom, men tiden blir nog bitter de vänta nu sin dom

11 Jag slutar denna gången nu har jag rimmat ut, helt enkelt är ju sången som fick ett sådant slut

sänd tröst åt varje hjärta Gud ifrån himmelen ner, och lugna deras smärta som uti sorgen är.