Anders (1783-1859) , kom till Lund 1804, prästvigdes 1808 och blev vice pastor 1816. 1819 blev han kommunister i Starrkärr och kyrkohede i Drängsered 1825. 1838 blev han kyrkohede i Torup i Halland. Han förefaller ha varit en mycket sträng man, i varje fall religiöst sträng, och om honom förtäljes följande (Gbgs Stifts Herdaminen): "Som adjunkt i ödsmål anklagad 1810 för att ha vägrat en kvinna nattvarden och genom sin stränghet ha vållat hennes död". Beckman kallades att allvarsam föreställning undfå, men förklarade sig missnöjd, och ny rannsakning följde med samma resultat. Lektor Hellberg förklarade i ett väl motiverat utlåtande Beckman fri från ansvar, i det att själva hans hårda yttrande, då den sjuke begärt nattvarden "till lindring i sina kroppsplågor" och han svarade: "Det är en helvetets tanke gränsande till trolldom", var fullt överensstämmande med vår katekes. - Beckman var en god sångare och såsom predikant begåvad, ansedd för en allvarligare präst i yngre dagar, alltid human.

Dog plötsligt vid middagsbordet.

Han var gift tre gånger.

I sitt äktenskap med Charlotte D'Orchimond fick han fyra barn, tre döttrar och en son.

1) Christina Ottilda Amanda f.1817 gifte sig med Karl Kjellin.

2) Charlotta Ferdinanda Johanne f.1819 gifte sig med Samuel Svensson

3) Hilda Fredrika Vilhelmina f.1820 gifte sig med Johannes Bengtsson

4) Theodor Emil Anders, född i Starrkärr 1921 och död 1914. Efter studier i Göteborg blev han student i Lund höstterminen 1841, avlade teoretisk teologi examen 1844, praktisk examen 1845 och prästvigdes samma år i Lund. Han blev komminister i Drängsered 1854, blev komminister i Tanum 1859 men tillträdde inte förrän 1861. Blev kyrkoherde i Näsinge 1864, prost i därstädes 1879, samt stiftets senior 1905. --- Gifte sig 1854 med Nicolina Charlotta Borgström (1836-1913), dotter till apotekare Theodor Borgström och hans hustru Maria Christina Edin. Dom fick 14 barn!! 8 döttrar och 6 söner.

 © Bengt Beckman 2000

Tillbaka

Första sidan