PKXP No 7 C 1885..3.10 BREFKORT
Fröken Louise Montan, Wårgårda

Armias!
Det är nu snart en vecka sedan jag fick bref. Hvarför dröja så länge? – I nästa bref får du höra nyheter. Tante o jag äro ute på resa skall du veta, men nu säger jag ingenting. Det är straffet. – Farväl Armias, arias helt o hållet. I morgon om tre veckor, då…
d. A-s