PKXP 1885.02.17
Fröken Louise Montan, Wårgårda BREFKORT

Arnias, Arnias rigtigt och helt!

Då jag under dessa dagar varit oavbruten sysslosatt med arbete, har jag icke hunnit och hinner ej heller att i dag skrifva något bref, men då jag icke vill, att Armias skall vara utan underrättelser, skrifver jag dessa rader.
KORSSKRIVIT