PKXP no 19 C 1890.02.18
Fru Louise Beckman, Risäter, Deje

Min lilla tös!
Gården är såld för 30.000 kronor. Det gick som en dans. Emellertid måste jag resa härifrån in till Karlstad, för att göra reda för mitt fögderi. Säg derföre till Sven, att han icke hemtar mig vid station förr än Onsdags eftermiddag. I morgon förmiddag skola vi skrifva kontraktet. Måtte han då icke hafva ändrat sig.
Låt Gerda ligga i sängkammaren, så att du slipper ligga ensam. Hör du det! – Jag tycker svärmor skall bli litet förvånad. Du kan förstå, att jag är mycket belåten med min dag. God natt, lilla stumpan! Sköt dig väl.
Din egen Anders

Arvika 17.2.1890