? 1886.04.18 BREFKORT
Fröken Louise Montan, Arvika

Armias!
I morgon får du bref. Jag har Nebergman hos mig i e.m. – Resan var mycket angenäm och tillfredställande. Tante rätt kry i dag (sämre i går). Utmärkt väder! – Är du sjelf kry? Begagna dig af friska luften. Helsa alla hjärtligen och tacka dom å mina vägnar för senaste angenäma besöket. Snart är det icke mer än 8 dagar till påsk. Farväl till i morgon
Din A-s