Pk.. 1886.01.19
Fröken Louise Montan, Wårgårda

Armias! Armias; Armias!
Jag befinner mig snart i Kil, efter att hafva tillbragt natten i Åmål, bättre än jag hoppats, ehuru jag icke sofvit mycket, hoppas snart vara i Karlstad. Jag känner mig rask och kry, har tagit ett ordentligt bad i går och i dag, men ack hvilken skillnad på i går o i dag! Hur har Armia det? Låt mig snart få underrättelser! Jag hoppas allt står väl till, men är litet orolig för dig. Hur känns …………. ? Se framåt! Din
A.