PKXP  1889 .01.24 BREFKORT
Fru Louise Beckman, Risäter, Deje

Arnias!
Mitt ärende i A. har lyckats väl. Skrifver detta på väg till Karlstad. Är något orolig för att du skall vara så länge ensam. Var försiktig. Är hemma i morgon. Farväl Armias. Din A

Brunsberg 24.1.89