PXP No 1 1884.11.28  BREFKORT
Fröken Louise Montan, Wårgårda

Armias; Armias!  Förstår du, riktigt Armias. Hann ej skrifva i går, ej heller nu på morgonen. Skrifver derföre endast dessa rader, ty jag vill icke att armias ska vara utan bref. Jag finner sjelf sådant nöje i att skrifva. Tag min …. , tack för ditt nästa bref. Så framåt i de före………. Armias. Jag hjälper dig ock vad jag förmår. Tack också för dina försäkringar. Ser du ofta i almanackan? Nu är det bara en sida igen. Sedan --! I detta redan ligger stora löften. Detta brefkort bära flickorna till stationen. De går dit för att möta Hilma. Om det hade varit Vissa i stället. Här är i dag grufligt kallt. Förargligt, om det skall betyda att till jul, det blir slask.
Farväl Armias! I morgon får du bref från din A.
De dina helsa.