Karlstad 1884.12.11 BREFKORT
Fröken Louise Montan, Wårgårda

O Armias, armias

Jag förstår så väl ditt sista bref, jag skulle under liknade förhållanden skrivit på samma sätt. Men hvar har mitt bref blivit utaf? Både tante och jag skrifva till dig i tisdags och skickade af brevet med e.m. tåget. Du borde då hafva haft det i Onsdags morgon. Hvar har det blivit utaf? Jag hoppas, de redan har fått det, annars har någon behagat låta det försvinna. Har du fått det, så vet du redan att dina farhågor både i ena o andra afseendet äro ogrundade, du glömmer väl inte nästa fredags morgon. Du försover dig väl inte då? Farväl till dags, armias.
De dina helsa genom
A.N.B-n