Carlstad den 15.9.84

Älskade Vissa, min lilla fästmö!

Utdrag:

Det var roligt att du hade nöje af Alma Kläths bref. Det är just hennes äldsta dotter, som af släkten varit utsedd till min följeslagerska genom livet, hvilket jag dock drog ett stort streck öfver, och strecket heter Vissa. Nog ser du af brevet att hon är begåvad; hon är qvick, munvig, rolig, så att man skratta sig fördärvad åt henne, och kan man få henne rätt mellan fyra ögon, hvilket icke är allom beskärdt, så saknar hon icke djup verkan i förståndet eller känslor, ehuru det brister i viljan, men hennes skämt är ofta mycket vågadt och går stundom alldeles öfver det tillåtnas gränser, ehuru det alltid är qvickt och komiskt. Hon är derföre mycket utsatt för Strömstads lifliga tungor, det enda lif, som der egentligen finns. Hon gifver dock lika godt igen; hennes tunga kan vara skarp och lömsk som en dolk. Se der en kort karateristik af en qvinna, som kunde blivit mycket; hon är bland annat ytterst musikalisks som hon kan spela den enklaste folkvisa, får man leta efter maken.