Carlstad den 19.4. 86

Min lilla älskade tös!

Nyss har jag hört af Hilmas bref, att du är så ”bister och ond” på mig, derföre att du förgäves ett par gånger väntat bref. Det är också rätt länge sedan jag skref ett ordenligt bref, ett par små lappar har du dock haft. Jag har ock flera gånger tänkt att skrifva, men alltid har något kommit emellan, utom det, att jag icke är disponerad för brefskrifning, emedan jag  icke är riktigt frisk; endast litet förkylning, men du vet, huru fjantig jag är. Dessutom har jag ju så mycket saker att tänka på och ställa med, att jag rakt inte hinner med någon brefskrifning. Men om du visste – hur mycket jag saknar dig, jag kan icke beskriva, hur odrägligt tråkigt här är, när du är borta. Men så är nu också prövotiden snart slut. På torsdag måste du komma hem. Kom med eftermiddags tåget. Ack hvad det skall blifva roligt att hafva dig hemma. Och sedan släpper jag dig aldrig mer. Måtte vi blifva lyckliga Vissa! Du kan aldrig tro, huru mycket jag tänker på vårt blivande äktenskap. Måtte vi kunna bygga det på den rätta grunden. Vi skola stödja hvarandra Vissa, och hafva fördrag med hvarandra. Låtom oss bara vara fullt uppriktiga mot hvarandra, och älska hvarandra.
Jag har väl skrivit till dig att rummen icke äro mer än 4 aln 7tum höga. Låt snickarn på Taserud få bud, att den der pigesoffan måste vara färdig. På torsdag kommer Johanna, ladugårdspigan. Tag också reda på, hur mycket tyg det går åt till sängkammarmöbler.
Jag kan tala om för dig en sta nyhet, och det är, att Emilia kommer hit till Carlstad, kanske före påsk. Det var ju roligt. Men det var sant, den nyheten visste du visst förut.
Älskling, om du nu städe hos mig och pratade litet med mig, hvad det skulle göra godt. Jag känner mig icke riktigt kry i qväll, blir väl bättre, när jag fått sofva. Men tänk, hvilken liten rar fästmö jag har, och snart är hon min hustru. Jag tycker det skall blifva mycket märkvärdigt. Tänk, hvilka obekanta småsaker då kommer att öppna sig för oss. Vill du stadigt stå vid min sida?
Farväl lilla älskling! Jag skulle nog vilja prata mer, men jag orkar inte. Var inte orolig för min skull. Det är bara litet snuva. Men jag har så mycket att springa med i dag, så att jag blivit trött.
Helsa Arfvikarna på det hjertligaste från din egen
Anders Nicklas

Ack om jag finge kyssa dig och önska dig god natt.