Carlstad den 30.3.85

Stygga, stygga, Vissa!

Stygga Vissa, som låter mig vänta ännu en dag längre. Det var riktigt påkostande, när jag läste den underrättelsen. Dock, du kan ju ha skäl och stanna öfver onsdagen, men låt dem icke övertala dig att dröja längre. Jag väntar dig således säkert torsdags morgon. Till ersättning för den förlorade onsdagen, som jag antager att du nu läser, bör du naturligtvis utverka dig en dag längre ferier efter påsk, så att dessa utsträckas till fredagen. För öfrigt bör du vid något lämpligt tillfälle låta Heymans veta, att jag underrättat dig om, att omständigheterna komma att efter påsk nödsaka oss båda att göra en  resa, så att troligtvis icke kam återvända till Vårgårda förr än eller ett par dagar sednare än som varit bestämdt. Låt dem veta, att det är jag, som meddelat dig detta, utan att du förut haft någon vetskap derom; ock säg dem uttryckligen  att jag ber om ursäkt, att jag nödgas behålla dig qvar längre än de tänkt, men att resan är nödvändig. Säg dem ock, att jag tänkt att skrifva sjelf, men att jag icke ansett det nödigt, då det endast var fråga om ett par dagar. Om du nu framställer saken på detta sättet, så kunna Heymans aldrig blifva stötta, åtminstone icke på dig. Kom så, så snart du kan och låt dom icke övertala dig att stanna längre på Vårgårda.
Var rädd om dig på resan, var försigtig och se dig väl före, trötta inte ut dig med onsdags främmanden, ty skall du, efter att ha deltagit i en hel eftermiddags glam och stoj, tillbringa en hel natt på resa,  så blir du rent förstörd, när du kommer fram. Se därför till att du hvilar ut dig, så det du icke är trött, när du börjar resan. Tag för all del väl på dig, hör du det. Här i Carlstad är helt säkert kallare än i Vårgårda. Rusta därför ordentligt ut dig med kläder. Försök att sofva under resan. Ack om jag hade dig lycklig och väl hos mig. Dessa här sista dagarna går så förfärligt långsamt.
Det var bra att du icke går på soire´n i morgon. Har du icke lust, så skall du visst icke för de andras skull göra det. Du har giltig ursäkt i det, att jag icke tycker om sådana der tillställningar. Åtminstone när jag icke sjelf är med. Det skall icke blifva tråkigt Vissa, när jag får följa dig bort på bjudningen, och du är helt ock hållen min. Älskade, hvad det skall blifva herligt att få hafva dig hos mig i påsk! Tror du att jag längtar mindre därefter än du! Ack nej, hela min själ äro i dina händer, och jag vill inte, att det skulle vara annorlunda; jag finner mig väl hos dig. Farväl älskade och kom så snart du kan till den egen Anders Niclas. Du tager väl den der nya klädningen med dig.