Karlstad 84.11.07 BREFKORT
Fröken Louise Montan, Wårgårda

Armias!

Jag skrifver endast dessa rader, emedan jag omöjligt hinner mer, i morgon längre bref med närmare redogörelse för hvarför jag ej förr hunnit skrifva. Tack för bref. I dag ha vi den 7 nov. således återstår snart icke mer än 5 veckor. Hvad sägs om det? Det är icke utan, att det nu ser ut som om tiden någon gång skulle taga slut. Ett uttryck i brefkortet till Anna, hvilket lästes upp för mig, fäste jag mig vid: ”Både dag o natt lefva jag i Rom”. Hvad vill det säga? Inkräktar det icke på mina rättigheter? För resten förvåna det mig icke. Farväl Armias L. Skrif snart.
A.N.B