Karlstad 1893.03.13 BREFKORT
Fru Louise Beckman, Risäter, Deje

Armias! K.V. du måtte väl sköta dig väl. Jag blef så bekymrad för dig, när jag satt här i qväll och tänkte på dig. Hvila dig tillräckligt och haf inte barnen ständigt omkring dig. Gå ut och rör dig om dagarna och tag in pillerna ordentligt, hör du det. Svärmor är temligen kry. Hon, Anna o Gerda helsa dig hjertligt. God natt, sof gott o sköt sig väl.
Din A-s

Karlstad 13.3.1893