Näsinge 1885.07.17 BREFKORT
Fru Louise Beckman, Risäter, Deje, Wermland

Armias! Låt Sven hemta mig i Deje nästa fredag, den 19 kl. halv 4 e.m. Om allt går väl, hoppas jag då vara i hemmet. Har du något emot det? Här regnar! Regnar! Tycker dock inte illa om det. Är frisk och kry! Sköt dig, så att jag icke finner dig förkyld. Helsa Anna.
Din A