Risäter den 18.5.89

Kära lilla hustru!

Hemkom lyckliga igår e.m. Tåget går fram på dagen. Frukost i Öxnered, som du skall äta, middag i Kil, som du kan låta bli. Sätt dig icke i efterste vagnen i tåget, som jag gjorde, ty der slänger det alldeles förskräckligt. Mötte Mamma i Kil. Hon har fått stränga order från Pappa att ofördröjligen komma hem. Reser deföre ovillkorligen nästa onsdags morgon. Bardopet kan sålunda icke uppskjutas. Det blir Måndags f.m. kl half 12. Mamma reser in redan i morgon e.m., och kanske jag då följer med.
Här var mycket fint och i ordning, då jag kom hem. Alla innanfönster uttagna, mattan uttagen, golven skurade, gårdsplanerna skyfflade och krattade. Det är ovanligt fint och trefligt här på Risäter. Mamma tycker, det också. Trädet hafva slagit ut och gräset växt. Men karlarna hafva naturligtvis icke hunnit med mycket. Ännu har jag icke hört om något obehag från pigornas sida. Vädret är varmt; bre med regn har hät kommit.
Jag skickar dig hermed 15 kr. Sköt dig ordentligt, och fråga Doktorn om allt möjligt – om jag icke får någon annan underrättelse från dig, hemtar jag dig vid Deje tisdag e.m.. Men vill Doktorn att du skall stanna längre så gör det.
Helsa hjertligt gossarna och Josephine; tacka henne för all vänlighet.
Farväl med dig, min lilla tös; det skall vara bra roligt, när du kommer hem. Jag kan just inte säga, att det är så tomt efter dig!
Farväl armias
Din egen Anders

Du kan gerna gå upp till Wallerius och fråga Betty, hvad hon tycker, du bör gifva doktorn, och tacka för senast. Deras adress är: Korsgatan No 10. Bäst, att du tar en droska. Akta dig för att gå vilse.