Stockholm 1890.08.20 KORTBREF
Fru Louise Beckman, Risäter, Deje, Wermland

Käraste!
Tack för ditt bref. Jag har verkligen gått o väntat derpå. Glädjande att både du och Eva äro krya. Nog roar jag mig, ehuru det väl bli mera när denna konferensen är slut. Stockholm i yttre afseende  har ännu inte gripit mig, men vädret är också det uslaste, och jag har ännu inte gjort någon utflykt, men dock har jag gripits, och det är af det estetiska. Jag var på operan i går och hörte Aida. Jag kan icke säga att jag i går qväll var mera än förtjust, men i dag är jag full af musik i harmoni. Det har märkvärdigt nog kommit under natten, medan jag sof. Äfven Humlegårdens herliga grupper hafva djupt tilltalat mig. – Hos Belfrages trifs jag bra. Både herrn och frun äro mycket vänliga o man äter der bra.Jag är rask och kry och det i ovanlig grad, i dag litet snofsig, ty det var obeskrivligt varmt inne men kallt ute. – Farväl Armia! Jag skrifver detta uppå konferensen. Jag har slagit mig ihop med Wahlman från Karlanda och finner i honom en treflig kamrat. Han stannar i likhet med mig här några dagar. – Helsa Gerda och kyss Eva.
Din egen Anders