PKXP No 1894.02.21 KORTBREF med stmpl Belfrages
Fru Louise Beckman, Risäter, Deje, Vermland

Kära lilla hustru. – Här skrida affärerna sagta framåt. Mycket har jag haft att göra, men nu tyckes det också vara klart. Papperen äro färdig skrifna, och jag skall nu skicka af dem till Uppsala, der det är meningen, att Ende skall komma in, när det blir plats. Till dess får han vara på Solna sjukhem. Han är nu alldeles förvirrad och för närvarande vild och våldsam, så att han måste isoleras. Han kände dock igen mig. – Jag har alls icke hunnit se mig om. Endast varit på operan 2 qvällar o sett Farmhauser o På Sicilien. Också har jag varit i Uppsala och sett Domkyrkan. Den kan du tro är herlig. Jag hade aldrig föreställt mig, att den är så vacker men universitetshuset bara …… och Uppsala en håla. I afton skall jag få höra Faust. Tänk lilla stumpan. Jag gläder mig mycket. I morgon skall jag titta på Skansen m.m.m.m. och sen reser jag bara. Jag kommer på lördag f.m. med tåget. Låt då hemta mig. – Ni äro väl alla friska? Hvarför har du inte skrivit till mig? Jag har längtat så mycket efter bref. Hoppas, allt är väl bra. – Nå, Andrén fick Ransäter. Det var ju bra om du varit här, lilla tös. Helsa mina små. Jag längtar efter er. Din egen Anders

Sthlm 21.2.1894