Näsinge 90.10.25 KORTBREF
Fru Louise Beckman, Risäter, Deje, Wermland

Min lilla tös!
Hur står det till med dig och lilla Eva? Jag går hvarenda dag och är orolig för Er. Laga för all del så att du får natten. Eva har väl nu varit besvärlig för koppornas skull? – Det är ju roligt att vara här på Näsinge, men jag längtar efter Er. I e.m. ha vi varit på Skee, alldeles osökt. Både Pappa och Mamma voro med. Saken har rett sig mycket bra; och hur det än blir, kan jag icke få något obehag. Vädret har i går och i dag varit det allra vackraste. Jag hoppas, att Jonas har plöjt. – Sköt sig väl min lilla tös. Jag vill så gerna ha dig rask och kry. Kyss lilla Eva från sin Pappa. Farsgubben är ganska skral och ingifver mig mycken oro; han är oöfvermåttlig. – God natt min älskling! En kyss från din egen Anders