Stockholm 1890.08.25 KORTBREF
Fru Louise Beckman, Risäter, Deje, Wermland

Min kära lilla tös!
Nyss anlänt till Stockholm, o efter att hafva tagit i besittning mitt ganska trefliga rum hos Belfrages och dersom  annorstädes ätit en ordinär familje- middag, skyndar jag att skrifva till dig, för att låta dig veta att resan gått väl, o att jag är rask och kry. Hur är det med dig annars, och lilla Eva. Det är rätt märkligt att hafva någon att fråga efter mer än efter dig. – Intrycket af Stockholm, d.v.s. det lilla som jag ännu sett af detsamma,  är icke överväldigande, särskilt är trakten däromkring från järnvägen ju ingenting att tala om, men jag har ju ännu ingenting sett, utan en skymf af Kungsträdgården, som jag tror, när jag reste upp med droskan, och det var ju ganska tilltalande. – Vädret har varit ganska vackert i dag, men tycks nu på qvällen vilja försämras. I går var det gräsligt och Laxå det gräsligaste. Farväl min egen älskling. Kyss Eva, och helsa Gerda.
Din egen Anders