Anna Emilia (1862-1956). Blev på gamla dagar misstänksam och var gång någon av systerdöttrarna varit på besök, "saknade" hon alltid något och skrev långa klagobrev. Hon hyste, enligt Gerda, en stor "kärlek" till chefen för Värmlands museeum Helge Kjellin, konsthistoriker, och det antas att hon donerat en del av "släktklenoderna" dit.

 © Beng Beckman 2000

Tillbaka

Första sidan