Anders i Ris”ter 1891 / Anders och Vissa (Louise)

Arvika k–ping /Arvika -Taserud //Arvika Bergsklettern 1878 / Arvika utsigt från sundet / Arvika vik (stenbro) / Arvika - kyrkoviken 1879 / Arvika - kyrkoviken 1883 / Arvika-Viksholmen 1885 / Från Udden 1890 / Arvika kyrkoviken 1891 / Arvika-Viksholmen 1891 / Arvika Rektorns villa 1898 /Arvika och Elgå kyrka

Baldersnäs parti 1892

Berga

Bommersvik

Brunsbergs kyrka 1878 (med byggnadsställningar)

Brunskogs gamla j”rnv”gstunnel 1878 / Brunskogs gamla landsv”gsbro /

B–hmenska palatset

Dejeforsen 1891 / Deje station 1894

Edane 10 minuter 1878

Elg fjorden

Jössefors och trämassafabriken / Fabriken / Jössefors 25.4.1878 / Jössefors-Görsbyn

Filipstad frÂn Stadshotellet

Fjellet 1889

Fredrikhalls f”stning

F–rfallen stuga 1894

Gerda vid pianot 1889

Glafsfjorden 1894 / Glafsfjorden frÂn sundet

GlÂd–fjorden

Gnesta station 1891

Grava socken 1892

Grefmagnigatan 1891

Hult 1894 / Hult vid V”nern 1896 / Hults lastageplats 1896

HungsÂsen

HÂsÂkvinten

H–stl–v 1927

J”ttestenen 1896

Karlstad 15.9.1895 "När jag visade dessa unika som det Karlstad som gäst för Direktör Mats Ronge, ville han naturligtvis ha dem för Carlstads Gillet! En vacker idyll! - Lovade till hälften men har sedan tagit tillbaka och sagt att vill Prosten Beckman eller någon av hans syskon ha desse, så har de företräde. Jag önskar naturligtvis att de stannar länge i släkten / Anna Montan 24.11.1946 -De äro tagna från sängkammarfönstret i min våning n.b. i vår gamla gård. Att de två teckningarna är så menlösa tror jag beror på att jag färglade den ena, men att detta översteg min förmåga . / Karlstad-Biskophuset / Karlstads Domkyrka 1889 / Utsigt från min bostad i Malmgården, Karlstad 192?, åt höger

Klar”lfven 1891 / Klar”lfven 1892 / Klar”lfven 1892 / Klar”lfven-N”sudden 1892

Klockstapel N Ullerud kyrka 1892

Kongsvingens kyrka 1884

K–la kyrka / Köla socken-Hungsåsen

Köpmannebro 1892

Marstrand 31.4.1885 utsikt frÂm mitt rum hos Prostinnan C.Tegners pensionat / Marstrand Drott ligger f–r ankar 2.8.1887 / Marstrand Nordenfeltska villan vid s–dra inloppet 1887 /Marstrands norra inlopp frÂn lilla soffan vid "Badjara 26.8.1887

M–lnbacka 1894 /M–lnbacka HerrgÂrd 1894

N.Ulleruds kyrka 1891 / N.Ulleruds kyrka 1892 / N.Ullerud sockenstugan

Nysäters Ångbåtsbrygga 1878

NyÂrsafton 1889

Risäter Torptjänet från hästhagen 9.7.1888 / Risäter-Lyrsjon 1889 / Torskberget 1889 / Ris”ter utsigt frÂn g”strummet 1889 / Sjön Lustan 1889 / Risäters prästport 1889 / Ris”ter 1890 / Risäter dubbel 1890-1891 / Ris”ters pr”stgÂrd 1891 / Ris”ters ”pplen 1891 / Ris”ter-Jonas stuga 1892 / Utsigt från Risäter

Ruterud 1892

R”fsundet 1894

Segerfors 1886

Segerfors kvarn 1886

Sj–n Racken 1885

Sk–vde 1897

Stafn”s kyrka 1878 / Stafn”s 1894

Stockholm-Kungsgatan 1897

Strömstad-vy från Karlsgatan / Vyer kring Strömstad 1892

Syrsj–n 1889 /Syrsj–n 1892 / Syrsj–n 1893

Tansen i Dalarna 1914

TYSKLAND 1907 / 1907

Utsigt frÂn Torsby hotell

Utsigt frÂn Valberget 1891 / Utsigt (Panoramavy) frÂn Valberget

Vasinge -Troili - 1879

Vestby 1893

Visten 1893

‰mÂl 1892

źlv under vÂrflod

 

Bengt Beckman 2006

Listan

Förstasidan