Karlstad 2.9.1886

Käraste Vissa!

Genast som vi fingo din lilla lapp, gingo vi ut och se här resultatet af våra forskningar. Nu få ni välja, hvilket ni finna lämpligast, och jag hoppas ni tycka om något. Är det ej sedan bäst, att handlanden skickar af det, det blir åtminstone det billigaste.
Kära du, har det verkligen lyst för Anna första gången sedan i söndags, nog sade Pastor Wettergren  det, men han skojar ju så mycket, så en vet knapt, när han talar sanning.
Jag har om min lilla …………. färdig, det bli allt en dålig lysningspresent, fruktar jag och Gerda håller som bäst på och snörpar på sin lysduk för att få den färdig så fort som möjligt. Det är minsann så mycket annat som skulle göras här; f.m. går här Lundgren med medhjälpare, lagar småbrister och reparerar från vinden ner till källaren.
Mamma är nu åter kry igen och hon njuter riktigt, säger hon, att få fint i sitt hus, äfven om hon sjelf ej får  så mycket godt af det utan ”Söderhjelms”. – Dessa komma ej förr än längre fram i oktober, hvilket var bra för oss, så vi fick slippa att ………. För mycket på 1sta oktober.
Hos Fryxells är lika dåligt. Herr F är nu fraktad till lasarettet för att få mera ro. Få se huru länge han kommer att ligga, läkarne tycks anse, att det är fara för livet, men man kan ändå knapt beklaga henne, om han dör.
Hilma tycks ha hunnit bra med att bese sig i Risäter-trakten och bra roligt var att vädret var så vackert, nu är hon väl rest?
Jaså, Anders har redan skaffat sig hjelp. Jag hörde af pastor Wettergren, som var här söndag middag, att han skulle ut till eder till söndag.
Huru tycker du om ”lille Johan”, tycker du ej han har något smygigt i sitt sätt, som ej är behagligt?
Om du voro här, skulle jag tala om en konstig historia om Gerda och hennes paniska förskräckelse en afton, men det får vara tills vi träffas.
Vi ha passat på och gjort promenader nu medan vädret varit så vackert, en afton till K….näsholmen, i går till Landbäcken.
Hade jag ej i går haft Mobergarna hos mig, hade säkert Emilia Malmstedt, Gerda och jag rest ut med Tingsvalla. Det var verkligen en treflig båt.
Kära Vissa, vill du se efter på dina broderade lakan om garnet der är finare än der grönaste provet. Dessa två är de enda sorter som finns här. Med det finaste sydde jag först, men det var ett förfärligt petarbete och vet knapt om det passar. Det grövre däremot är lätt sy med, ser litet groft ut emot det fina och har en gräslig färg, men det sistnämnda kanske kan afhjelpas. Tror du ändå att detta går an? Vill du gifva svar om detta fortast möjligt, så att jag kan börja sy på allvar på örngottet.
Här om dagen kom Reuterman upp, han frågade naturligtvis efter er och sade, att det kunde lätt hända att han en lördags qväll komma till Risäter. Han hade stor lust och vi uppmuntrade honom.
Ni ha väl redan fått underrättelse om, att Ljunggrens fått en son. Undrar just, huru det är med Gerda, måtte hon ej ha det för svårt. Och Bergendals ha ju också fått en son.
Som jag ej vet om Anders prenumererat på tidningen än, så sända vi dessa gamla. Är det ej roligt att läsa om händelserna i Bulgarien!!! Om furst Alexander vill säga!!
Har du material till Emma H-s dyna, annars skrifver du väl till oss.
Från Josephina har varit bref, gossarne höllo sig rätt lugna under vägen och mottogs med glädje af Charlotta. Josephina var ute på kyrkogården på söndag, gossarne lekte.
Mamma och Gerda helsa dig mycket, mycket, äfven Anders förstås.
Din tillgivna syster Anna.

Alma är hemkommen, men jag har ännu inte träffat henne.