Karlstad 23.2.1887

Käraste Vissa!

Skulle du med det snaraste vilja skicka mig mönstren till den matta du gaf  tant Beckman. Tant Rundgren har bedt Gerda om bidrag till barnen för sjuksköterskorna, och som vanligt kommer jag med …… . Jag har tillbehör till ett par små klädesmattor – billigt måste det vara – och jag hade då ämnat sy dem ungefär så här (teckning). I början af mars skulle sakerna skickas upp till Stockholm.
Du får skynda dig med din lysningspresent, om du vill lemna den på en lysningsdag, ty i söndags lyste första gången för Anna Fröding. Anders hoppas jag nu är fullkomligt kry igen.
Hade ni främmande på måndag, som du tycktes vänta? I går hade vi Malmstedts, Hilma, Hilda samt pastor Wettergren här, den sistnämnda gör att roa Alma och Hilda.
Alla utom Emilie sågo så livrädda ut, hon var i sitt allvarsamma lynne – jag förstod nog varför men ej kunde vi hjälpa det.
I morgon skall den mycket omtalade bjudningen för fru Dahlman bli hos Malmstedts. Emilie var just här och bjöd i dag.
Hvad jag var glad, att jag var så pass kry, som Jag var då ni voro inne. (En utmärkt väl stiliserad mening). I morgon ämnar jag försöka gå ut och hoppas det måtte bekomma mig väl. Jag kände mig så dålig och trög i kroppen. Så fort som möjligt skall jag försöka komma till badhuset, och hoppas jag, att benet och magen och allt sammans bli bra igen.
Nej farväl, många helsningar till Anders och dig från din syster Anna.
Att äntligen dåren Wetterlind är fångad. Har det ej varit tragikomiskt att läsa om uppståndelsen i Göteborg.
Gerda ber helsa hon sitter för…. I läsningen af Svenska Dagbladet.
Det var sant, jag glömde lemna dig litet lappar att laga, det rätt stora förklädet. Vid tillfälle skall jag skicka dem.

RESTEN KORSSKRIVET 3