Karlstad 26.10.1886

Käraste Vissa!

Hjärtligt tack att ni ville se oss till Risäter på söndag. Det skulle vara mycket roligt att övervara konfirmationen och höra Anders, men denna gången blir nog ingen resa af. Jag skulle blott kunna vara öfver söndagen, så kanske kunna resa på måndags afton med eder, men då blir ni på tisdags afton pinade med att höra 3 timmars lektioner. Skulle jag resa måndag morgon, blefvo ju besöket på Risäter så kort. Föresten så behöver nog den nya pigan instrueras så mycket som möjligt innan herrskapet Beckmans kommer!.
Jag förmodar Gerda har skrivit samma nekande svar.
Hvad det skall bli roligt, när ni komma in! Nu hoppas jag, att ni ej måtte ha för mycket att springa med jag önskar det både för din egen och vår skull.
Få se om ni ej tycka vår nya våning är treflig! Det tycka åtminstone alla våra bekanta.
I går var en riktig främmande dag. 11 bjudning, främmande till middag och främmande till qväll. Ja, Gerda har visst skrivit om gårdagens händelser. Det var rätt trefligt hela dagen.
En dag i förra veckan voro vi på stor förmiddagsbjudning hos Alma. Idel fruar, blott fröknarna Nygrens och Görke samt Gerda och jag voro flickor, så du kan tänka, att nöjet ej var stort, nästan obekanta med alla, som vi voro. Skada var att ”steken”, fru Dahlman, ej kom, det skulle varit riktigt roligt, huru denna så mycket omtalade menniska ser ut.
Hos Troilis ha de nu så fint och gentilt med alla saker de fått ärfva af de gamla – gå, du får väl se sjelf, då du kommer in.
I söndags var Reuterman här och bjöd oss till balen på lördag. Någon stund kanske vi gå dit. Alma ämnar sig visst äfven dit.
Jag vet ej, huru det är, men arbete blir ej mycket af, jag lappar och lager men långsamt går det. Julklappar ha vi ej börjat med ännu, om jag blott visste, hvad jag skulle gifva, gingo det väl an.
Till onsdag skall Pastor Wettergren predika. Han visste ej, om han skulle kunna resa ut till söndag, få se, hvad han svarar Anders. Han klagar bitterliga öfver sitt myckene arbete, värre än Anders tror jag.
Helsa Anders hjertligt från mig och tag sjelf en omfamning från din syster Anna.

Jag hoppas , att Anders icke måtte läsa detta bref! Vet dock icke om, att jag skrivet något, som han kan vända bort.
Snälla Vissa, tag något af Anders predikningar med dig. Jag har bedt honom derom, men då blott skratta han! Jag önskar jag kunde få höra Anders, men som det är omöjligt, vore det roligt att läsa en af predikningarna.