Karlstad 4.6.1887

Käraste Vissa!

Som flickorna Malmstedts och Bertha Olsson kommo och tago Gerda med ut, medan jag spelade, sänder jag dig sammeten i stället.
Hade i dag sinnet att skriva ändå för att säga, att bref från doktor W. Kom i dag. Under mötestiden är det honom omöjligt att mottaga nya patienter och till Enköping kommer han ej förr än i media af augusti. W. Hade skrivit sina rader på baksidan af mitt bref – en rolig ide. Han lär ofta göra så, hörde vi just i går.
Är det nu ej bäst att resa till G-borg och rådfråga Lindh. Enligt mitt förmenande voro bäst resa i samma vecka som prestmötet, fast nog för jag  …… om och mina underkläder fingo skickas sedan, men det fingo de ju äfven om jag först reste till Arvika. Före prestmötet behöva jag ju resa för att lemna rum åt Hilma och för resten blefvo under de dagarna ingenting gjort för min utrustning.
Ett härligt väder vi ha! Ack den som sutto på Öberget!!
Många helsningar till er alla från systrarna Gerda och Anna.