Karlstad 15.9.1886

Käraste syster Vissa!

Tusen tack för de rara äpplena som smakade oss förträffligt. De riktigt smällte i munnen på oss. Korgen kom strax efter middagen, just som vi satt oss till att hvila och vi grepo naturligtvis genast hvarsitt äpple och satte oss att njuta. Det måtte verkligen en kastlig syn att se Anders i prestdräkt sitta uppflugen i fruktträdet!
Du kan veta, att vi tyckte det var roligt den dagen Anders var här. Hoppar han sig, att han var välkommen. Det är blott efter dig och honom, men icke efter inackorderningarne. Du måste äntligen komma en gång, innan vi flytta ned, ty om icke annat måste du hit och ta reda på alla dina gamla saker, som vi fått reda på, nu när  vi städat på vinden!
I dag ”ransonerade” vi rikligt på vinden der allt var urplockat ur kontoren, och fast vi nu satt in allt igen, så ser det hemskt ut der uppe med allt afdankadt skräp  utbredt öfver hela golfvet.
Gerda som i qväll är litet trött och minsannerlig önskar att vi väl voro nere. Ja, det skall allt bli trefligt och bra.
Käraste Vissa, sådana bedrövliga tillställningar på Näsinge. Vet du, vi blefvo så genom ledsna, Gerda kanske allra mest, som verkligen tyckte så mycket om Hanna. Ja, hon har sjunkit betydligt i min aktning. Aldrig trodde jag hon skulle vara en så opålitlig flicka. Stackars Mikael. Jag önskar för hans skull, att hon verkligen skrivit ”likgiltiga bref”, som de säger. Hur mycket sant är det i detta, skulle vara roligt veta.
Om det är, som pastor Wettergren sade i afton, då han en stund var här, skulle han icke ha haft  mycket med det att göra men det är ej värdt att skrifta om denna sak mera.
Jaså, du tyckte det samma som vi om pastor Wettergren. Vi veta ej om vi skola skratta eller förarga oss mest åt honom ibland. Jag önskar mycket, att du vore här och vi fingo så mycket annat som intresserar dig, så det blir väl så mycket äfven om vi råkades på affären,  som var ingenting att se på. Hemkomna voro vi alldeles förbi af trött het och hunger.
Gerda helsar eder båda hjerligen. Helsa Anders men var sjelf dock …… från din syster Anna

Jag ämnar sen telegrafera till Anders och kommer då skicka det på tisdag. Tycker du vi skola göra det?
Jag lyckönskar Anna som kommer från Näsinge, se hon slipper hitta på några
Vet du, Pastor Dag blef inbiller jag mig är en bra karl fast han har sina svagheter å D.L: - hängeende –Alma S. Satt här en stund i afton, hon bad helsa er. Tyckte att äpplena var mycket goda, vi bjödo henne af dem.

RESTEN KORSSKRIFT