,Marstrand 16.7.1887

Käraste syster Vissa!!

Du kan ej tro, så genom glad jag blef, då ditt bref kom. Tusen tack för det och för att du skref så långt och utförligt. Hvad Näsinge resan måtte varit rolig på alla vis –
Och hvilken rolig dag, den ni tillbragte i Strömstad måtte varit. Jag kunde dock ej avundas eller längta efter att ha varit med, ty det hade ej varit detsamma nu som förra gången. Gerna skulle jag vilja taga henvägen öfver Näsinge men det kan nog ej bli utaf denna gång.
Både Josephine och Mister Villes hafva bedt mig stanna hos dem och det ligger inte i vägen. Vore jag frisk, hade mycket pengar. Och tiden vore längre skulle jag minsann inte tveka.
Kan du tänka dig någon bedrövligare ……  än min …. ligga inom 4 väggar, större delen af badtiden. Var jag oförsiktig, så har jag blivit hårdt straffad därefter. O, vet du, jag vet ej hvad jag skall göra ibland – frisk mod och tålamod bara, så blir nog allting bra. Egentligen går ingen nöd på mig.
L…….. ha ej varit stora just, blott besvärligt med gråterne, hvilka jag dock nu sluppit ifrån och jungfrun är snäll och villig, likaså min rumskamrat Vally Rülecker, är en riktigt snäll flicka., tant tittar till mig dagligen liksom doktor
 Sandberg äfven gjort och tanterna Haak och moster Vidis, så länge hon var här,  var äfven snälle och komma hit. Långe bref från hemmet och för resten lektyr af Wermlands tidningen, som Vallys fästman tänker skicka, samt nu senast ”Adelsfolk” af Tu……… . O, hvad han skrifver väl, men alltid äro hans noveller så sorgliga .
Jag ligger nu ovanpå men att röra sig vill ej gå bra ännu.
Nej, nu nog om mig sjelf.
Kan du tänka dig , hvem som i dag trädde in – jo – Charlotte Myrin  och var nästan lika glad som förr och lika vänlig. Hon gick efter ka……. Så de sutto här en god stund och pratade och piggade upp mig betydligt. De skola vara här tills i nästa vecka  då de resa till Kristiania och sammanträffa der med tant Thomasine.
Charlotte berättade att Anders Malmstedt äfven är här, så nu har jag att vänta besök af honom hvilken stund som helst. Det är bra roligt träffa gamla bekanta.
Jag vet ej om du fått någon del af ……. till Arvika bref, så att du hört huru många människor här äro hos tant Tegner, ett helt litet hotell.- De dagar jag var nere var jag nest med Vallys bekanta, fru Ringens, fru Kristinehamn och hennes lilla näbbgädda till kusin, samt fröken Hammarström, Brag…. Tilltänkta fästmö, men det är sant,du känner väl ej till de der historierna – jämte hennes båda bröder, ett par tollingar, lika som bär. De lägga nog äfven an på att vara alldeles lika friserade och lika klädda ,
Nu har fru Berglund kommit, som skall beda det yttre rummet. Har dock ännu ej sett henne, men har af Vally hört, att hon förefaller snäll.
Ett par veckor bodde en fru Sandblad der, som då var inne och pratade allt emellanåt. Hon är en högst egendomlig uppenbarelse både hvad utseende och klädsel beträffar, men är mycket vänlig och glad. Här för öfrigt en bror som är prest i Göteborg, ifall Anders känner honom.
Hafvet har jag som sagt ej sett mycket af ännu, om jag ej räknar seglatsen med, ty då fick jag åtminstone se ett upprört haf, o , det var dock ståtligt se dessa förförliga vågbergen sendt en oro, hade blott sedan icke slutadt så olyckligt. I hamnen var dock nästan alldeles lugnt.
Här rustas nu för konungens emottagande. Bland annat skall en utvald kör af herrar  och damer sjunga älskliga sånger till Hans Majestäts ära och middag skall här bli m.m.
I torsdags var här studentkonsert. Vally vågade ej gå dit fruktlös, som hon sade att hemlängtan skulle gripa henne allt för starkt och hon ta till ögonen. Hon längtar stackars barn, och är så glad, att hon fått en kamrat – förr vågade hon aldrig vara i sitt rum –och en som hon kan få tala om Arvika med och om fästmannen sedan. – Det hennes A och O.
Både Charlotta och hennes man både mig helsa eder båda .
Så bra att grödan ej var för dålig hos eder. Anders är väl ute i lagården och på ägorna som han brukar och du har väl också kommit i arbete och …….. igen.
Hvad det skall bli roligt, nu vi en gång träffas igen. Höra mest om Näsinge. Vore ej Maria förlovad med Wettergren, skulle det vara mycket bättre. Tycker ej du så med?
I Göteborg träffade jag som hastigast Josephine. Hon föreföll likt sig och hörde sämre tyckte jag ej hon gjorde. Gossarne ha kikhosta, som du kanske hört.
Nej nu farväl för denna gång. Foro ni ej till Arvika eller de komma till eder?
Helsa Anders hjertligt från mig och tag sjelf en kyss från din syster Anna.

Vally bad om sin helsning till dig, ehuru hon ej känner dig. Än en gång, tack för ditt kära vänliga bref.