87.08.08 Marstrand

Kära syster Vissa!

Med dessa fattiga små halsremsorna och nålerne sändes dig de varmaste lyckönskningar om allt godt på födelsedagen och allt fram…ent. Måtte du få njuta helsa och lycka under många många år till käraste syster!
Jag undrar just huru denna dagen kommer att firas, presenter, komma väl från Arvika och kanske Malmstedts möjligen äro hos eder. Du skref sist att de snart skulle komma till eder.
Förra året, den 10, tror jag de voro hos eder. Jag minns Emilia talade om, huru ni plockade mycket körsbär. Körsbär – att det är den tiden nu, fast jag ser gumman gå omkring med bär och dylikt, kan jag knappt tänka, att det är så ju snart slut!
Häromdagen hade jag bref från Mamma och Gerda, deri de omtala den stora kärleken, att gården är såld. Ehuru man ännu ej kan känna någon lättnad eller glädje öfver det skedda, förr en egendom är såld, så tycks mig dock, som skulle Anders gjort rätt, som han gjorde, ty om jag fattade rätt, fick Mamma 18000 kr och egendomen därjämte och för de 18000 ämnade ju (Mamma nästan sölja dr till fru Frykberg.
Ja, jag önskar många gånger jag vore hemma och fingo vara med om rådslagen och få reda på huru de ämna ställa. Men i höst komma vi väl ändå ej att flytta, jag få höra, hvad de skrifva i sina nästa bref.
Att tala om saknaden och tomheten att lemna den gamle gården är ej värdt, utan bara tala om det praktiska deri.
Men violerna och de andra vårblommorna dem skicka vi bestämdt till er, du Vissa, de ingingo väl ej i köpet.
Här gå dagarna den ene lik den andre åtminstone för mig. De öfriga badgästerna har minsann roat sig förra veckan, då kungen var här. Den ena festen avlöste den andra och slutade med den ståtliga bazaren i lördags. Öfverallt var konungen med, och det tycktes vara honom ett nöje att gå omkring och språka och prata med hvem som helst. Fler af dem som bor här, har också fått den äran tala vid honom.
Jag har haft mitt nöje se på ”Drott”, som legat förankrad vid …..holmen, alldeles utanför det hus tant hyr, det har varit lifligt, dels se Drotts små ånglopar och båtar gå fram och åter, dels höra musiken och alla ljudliga ringningar vid vaktombytena på Drott.
Jag undrar om ni inni i landet ha en så förfärlig storm , som här ett par dygnhar oavbrutet rasat.
Jag var ute litet i går och nog är hafvet storartat att se på, men jag kände mig rent af beklämd,  vid tanken på den förfärande kraft och styrka de stormande vågmassorna äga. Kanske sinnesstämningen blef beroende af mitt helso tillstånd. Förbättringen går med tuppfjät framåt, vet ej hvad för otyg som satt sig i benet och jag tror knappt läkaren vet det sjelf. Men ännu är för tidigt att förlora modet och hoppet, då icke ens ett år gått.
Helsa Anders hjertligt från mig och tag sjelf en hjertlig omfamning från din syster Anna

Jag lyckönska dig som fått piga och att hon har den önskade egenskapen.