Anders i Risäter 1891 / Anders och Vissa (Louise)

Arvika köping /Arvika -Taserud /Arvika Bergsklätten 1878 / Arvika utsigt från sundet / Arvika vik (stenbro) / Arvika - kyrkviken 1879 / Arvika - kyrkoviken 1883 / Arvika-Viksholmen 1885 / Från Udden 1890 / Arvika Kyrkviken 1891 / Arvika-Viksholmen 1891 / Arvika Rektorns villa 1898 /Arvika och Elgå kyrka

Baldersnäs parti 1892

Berga

Bommersvik

Brunsbergs kyrka 1878 (med byggnadsställningar)

Brunskogs gamla järnvägstunnel 1878 / Brunskogs gamla landsvägsbro /

Buterud 1892

Bünsemska palatset, hörnet Gref Magni-Strandvägen 1892

Dejeforsen 1891 / Deje station 1894

Edane 10 minuter 1878

Elgå fjorden

Jössefors och trämassafabriken / Fabriken / Jössefors 25.4.1878 / Jössefors vid Görsbyn

Fansen vid Grycksbo bruk-Dalarna 1914

Filipstad från Stadshotellet

Fjellet 1889

Fredrikhalls fästning

Förfallen stuga 1894

Gerda vid pianot 1889

Glafsfjorden 1894 / Glafsfjorden från sundet

Glafsfjorden

Gnesta station 1891

Grava socken 1892

Grefmagnigatan 1891

Hult 1894 / Hult vid Vänern 1896 / Hults lastageplats 1896

Hugnsåsen-Köla socken

Håsåsknarten

Höstlöv 1927

Jättestenen 1896

Karlstad 15.9.1895 "När jag visade dessa unika som det Karlstad som gäst för Direktör Mats Ronge, ville han naturligtvis ha dem för Carlstads Gillet! En vacker idyll! - Lovade till hälften men har sedan tagit tillbaka och sagt att vill Prosten Beckman eller någon av hans syskon ha desse, så har de företräde. Jag önskar naturligtvis att de stannar länge i släkten / Anna Montan 24.11.1946 -De äro tagna från sängkammarfönstret i min våning n.b. i vår gamla gård. Att de två teckningarna är så menlösa tror jag beror på att jag färglade den ena, men att detta översteg min förmåga . / Karlstad-Biskophuset / Karlstads Domkyrka 1889 / Utsigt från min bostad i Malmgården, / Karlstad 192?, åt höger

Klarälfven 1891 / Klarälfven 1892 / Klarälfven 1892 / Klarälfven-Näsudden 1892

Klockstapel N Ullerud kyrka 1892

Kongsvingers kyrka 1884

Köla kyrka / Köla socken-Hungsåsen

Köpmannebro 1892

Marstrand 31.4.1885 utsikt fråm mitt rum hos Prostinnan C.Tegners pensionat / Marstrand, Drott ligger för ankar 2.8.1887 / Marstrand Nordenfeltska villan vid södra inloppet 1887 /Marstrands norra inlopp från lilla soffan vid "Bajdara 26.8.1887

Mölnbacka 1894 /Mölnbacka Herrgård 1894

N.Ulleruds kyrka 1891 / N.Ulleruds kyrka 1892 / N.Ullerud sockenstugan

Nysäters Ångbåtsbrygga 1878

Nyårsafton 1889

Risäter Torptjänet från hästhagen 9.7.1888 / Risäter-Lyrsjon 1889 / Torskberget 1889 / Risäter utsigt från gästrummet 1889 / Sjön Lusten 1889 / Risäters prästgårdsport 1889 / Risäter 1890 / Risäter 1890-1891 / Risäters prästgård 1891 / Risäters äpplen 1891 / Risäter-Jonas stuga 1892 / Utsigt från Risäter

Räfsundet 1894

Segerfors 1886

Segerfors kvarn 1886

Sjön Racken 1885

Skövde 1897

Stafnäs kyrka 1878 / Stafnäs 1894

Stockholm-Kungsgatan 1897

Strömstad-vy från Karlsgatan / Vyer kring Strömstad 1892

Syrsjön 1889 /Syrsjön 1892 / Syrsjön 1893

TYSKLAND Eulenburgsstrasse 1907 / 1907

Utsigt från Torsby hotell

Utsigt från Valberget 1891 / Utsigt (Panoramavy) från Valberget

Vestby 1893

Visten 1893

Välinge i Wäse-Troilis bostad- 1879

Åmål 1892

Älv under vårflod

Bengt Beckman 2006

Förstasidan