Arvika 21.8.1887

Kära Gerdis!

Du kan ej tänka dig så tomt det blef här efter dig kära lilla syster och så länge sedan  tycka vi det är sen du lemnade oss att det är förfärligt.
I dag hoppades vi få bref men – förgäves, hoppas det kommer imorgon i stället.
Nu har det kommit öfver Mamma en sådan …. Och hemlängtan att det är omöjligt för oss kunna övertala henne att stadna här längre än tills hon får sällskap härifrån af Thomasine.
Som du minns, så skref hon i mitt födelsedagsbref att hon ämnade sig hit den 22 dre, sedan ha vi ej hört af henne, utan vänta henne  derföra i morgon men med hvilket tåg vet vi ej.
Så fort hon kommer så skall jag med brefkort underrätta Er hur det går, om hon reser med Mor till Risäter eller om det endast blir Mamma som reser. Ni får hemta på tisdag eller onsdagsafton.
Nu skall du få höra litet om huru hemdagarna förflutit sedan du reste. – Strax efter din avresa Sofilius Hjerstedt  med en stor vas med de vackraste blommor, mest nejlikor, en present från lilla Anna till Doktorn, hvar det ej god hvilja tycker du? Sednare den aftonen gjorde Mor och jag en treflig promenad efter sjöstranden och sutto länge och betraktade den lugna sjön i den herrliga aftonbelysningen. Vi tycka det är så roligt att du fick så vackert väder då du nu får njuta af lantlivet,  kära lilla Gerdis: På fredag f.m. kom tant Gustafva Adelsköld hit och satt en god stund på verandan. Si var då äfven nere och han hjelpte Morbror se efter goda astrakaner som vi bjödo på. Då vi redan samlade kom ett långt bref  från Anna som då lät så kry och glad, sitter ute hela dagarna och njuter och hade till och med gått ända upp till fästningen, samt varit på en konsert. Till den 21 ste ämnade hon vara qvar i Marstrand och troligen sedan ett par dagar i Göteborg.
På fredags afton var Rachel A. här , åtskilliga repriser och slutligen …. …. Bäst och ….. och bekanta mig med på en mycket lifvad färd till Elis i Taserud. Rachel körde och vi ……….. .
På lördag kommer Ida Runstedt in på en titt, hon ……….. mycket nöjd med ………. Och tofsarna och ville så gerna ha till gardinhållare äfven; hon skulle tala vackert vid sin man, derom kanske du får beställning af henne snart. Då inte vi öfriga alla samlade på verandan.
Si har varit ute hvar dag i detta sköna väder. Den dagen var riktigt ………… dag. Ida R. Drack ….. kaffe med oss, så kommer fru Rosen och hennes dotter, fru Lindblom en titt på … och på aftonen ….., Rachel och …… . Soline ämnade komma med och taga avsked af dig men blef mycket snopen att se tåget gå då hon var uppe i backen. Hennes mycket omtalda Elgå färd gick om intet i dag emedan hon ej sofvit förra natten utan har här i stället varit här i afton då vi aldrig vänt i trädgården och ätit …….. och plommon.
På förmiddagen rodde Mor och jag till kyrkan och hade en god predikan af Cedergren. Ottine och hennes flickor rodde hem med oss. På aftonen gingo Soline Mor och jag upp i skogen och satt en stund på utsiktsberget, du det var så vackert. Vi passerade på hemvägen förbi Janssons och träffade Hilda som fått igen sitt goda kurage fast hon ändå är hes och förskyld. Hon berättade att Mia Möller skulle komma till Nycanders i qväll. Hanna Bratten var uppe äfven i går qväll och satt i god ro och pratade en lång stund.
Nu säger Mammi att jag ej får hålla på att skrifva längre. Der för farväl käraste Gerdis. Helsa Anders och Vissa så hjertligt men var sjelf mest helsad af din Hilma.