Augusta Borgström , skrev många brev till sina käraste och även vänner. Hon korresponderade med sin pappa Ludvig under 1840-1841. P 24.10.40 / M 24.10.40 / M 31.10.40 / P 2.11.40 / M 7.11.40 / M 11.11.40 / P 14.11.40 / M 18.11.40 / M 2.12.40 / P 5.12.40 / M 8.12.40 / M 15.12.40 / P 15.12.40 / M 16.12.40 / M 26.12.40 / P 26.12.40 / M 30.12.40 / M 9.1.41 / P 9.1.41 / M 16.1.41 / M 23.1.41 / P 23.1.41 / M 29.1.41 / M 6.2.41 / P 6.2.41 / M 12.2.41 / M 20.2.41 / P 20.2.41 / M 27.2.41 / P 5.3.41 / M 6.3.41 / M 13.3.41 / P 13.3.41 / M 20.3.41 / M 27.3.41 / P 27.3.41 / M 3.4.41 / M 10.4.41 / P 10.4.41 / M17.4.41 / P 17.4.41 / M 23.4.41 / P 23.4.41 / M 1.5.41 / P 1.5.41 / M 8.5.41 / P 8.5.41 / M 15.5.41 / M 22.5.41 / P 22.5.41 / M 28.5.41 / P 29.5.41

Breven från broder 14 October 1840 / 15 November 1840 / 9 Januari 1841 / 23 Febr. 1841 / 5te brefvet /24 Febr.1842 / 15 Mars 1842 / 2 Maj 1842 / 13 Maj 1842 / 23 Maj 1842 / 31 Aug 1842 / 12te brefvet / 28 Sept. 1842 9 octob. 1842 / 7 Dec 1842 / 14 Dec 1842 / 10 Jan 1843 / 2 Febr 1843 / 16 Febr 1843 / 1 April 1843 / 22 Maj 1843 / 29 Maj 1843 / 16 Juni 1843 / Midsommardagen 1843 / 16 Juli 1843 / 10 Aug 1843 / 18 Aug 1843 / 16 Nov 1843 / 29de brefvet / 13 Aug 1845 / 10 Octob. 1845 / 27 Nov 1845 medan han studerade i Lund och syster Antonias bevarade brev till syster Augusta.

Augusta blev gift Montan, och hade flitig korrespondans med sina döttrar , Gerda, Hilma , Louise och Anna samt vänninnan Julia Malmstedt