Älskade Wissa!

Gudskelof att du är kry!, tack för brevet.
Då Wettergrn i morse talte om att han reser till Risäter i afton så tänkte jag att du kunde behöva en half bit, det blir väl det sista jag kommer att skicka dig på länge. Äfven önskade jag så mycket få med några ………. Kakor men vet ej om de hinna bli stekta .
Wi hafva brottom här i dag , jag ville gerna ha väfen apparaten i ordning före söndagen.
Roligt att ni ställt med ……….ken på ett mindre besvärligt sätt än att …. .
Will du skicka in något smör vill jag genast köpa ett par …. Då Gerda kommer. Eller om ni ej kerna mer övfer husbehov så reder jag mig ändå.
Anna är nog bra trött esellåt af massage och gymnastik som på det hela gick det bättre än jag tänkte.
Jag glömde säga du får använda tyget om det blir till nytta, jag hann ej använda det.
Angående sorgedräkten borde Anders bäst kunna råda det ty det bero på edert eget tycke. Skulle man tala om hvad som ……………. Så är 3 månader, efter syskon, den tid som är föreskrifven.
Ditt yg var ju bra i färgen och det är Gerdas äfven.
Det skall bli obeskrivligt roligt få se dig igen min käraste lilla Wissa, funderar ni på Näsingeresa så snart ni …..? Det blir nog roligt för er båda att komma ut litet
Huru det skall bli för Anna är ännu alldeles oavgjort , jag vet ej hur det skall gå till, men nog voro bra om något kom att göras, man förebrår sig annars efteråt om man intet försökt.
Så ledsamt att det ena brödet ej hann att bli färdigt, men ja vågar ej dröja .
Tag upp hället straxt det kanske ej kommer att tycka om det hela grannskapet med brödet.
Helsa Anders och Gerda och må alla så väl under heljen.
Din egen Mamma.