Käraste lilla Wissa!

Du kan tro att det varit en glädje för oss att få hafva din snälle Anders här i dag, han hela qvällen suttit  i sängkammaren och sällskapat med Anna och mig.
Det är visst och säkert att ej så många ha en så god ädelsinnad och på allt vis …….. som du min kära Wissa har, men detta vet du säkert utan att jag behöva upplysa dig derom.
Tack kära du för fikonen som du skickade hem,men det hade du ej behövt, jag hade tagit af några åt Anna. Så fick jag syn på en ask med något somjag alldeles glömt att den fanns.
Nu ha flickorna Malmstedts blivit bjudna deraf som du sagt åt Emiliaatt de skulle be mig göra, men det har hon aldrig talt om.
Det är så ledsamtatt ej ha något att skicka till dig annat än denna lilla skinkan och salta och röka den, då du och Anders leka kalas och roa er att äta köktrökt skinka, det som skäres bort kan återigen begagnas som grissylta, eller om du vill steke hela herligheten som man steker refbensspjell. Håll den emellertid till godo så liten som den är.
Kära Wissa, då både du och Anders säga att ni vilja ha Gerda qvar och hon tycks gerna vilja stanna så vill jag ej lägga mig i därmed; ty nog kunna vi hjälpa oss utan att hon är här, i synnerhet  om Anna nu blir bättre, om ni och båda här tycka det är roligare om hon är hemma.
Låt henne äntligen hjälpa dig med hövarjehanda så behöver du nog en tids mer hvila. Kanske hon nu kan vara dig behjälplig med det arbete Anders medför.
Wettergren har varit här i afton, han satt som vanligt i förmaket medan vi äto, Anders och han retades med hvarandra som de bruka och skrattade så godt.
Jag har förklarat för Anders att ni ej äro hemma i konsten att läsa mellan raderna. Hvar och en som varit med en sjuk vet, att somliga dagar äro mer tungsammare än vanligt, men dessa ha en övergång.
Tack vare Anders kan jag nu se tiden an och svårigheter med min oro än jag förr kunnat, känner derför ingen onödig oro för mig.
Nej nu farväl ! Det blåser så illa, måtte Anders få trefligare väder i morgon.
Måtte jag snart få höra att du är alldeles kry igen, det önskar innerligt din lilla Mamma

Anna Myrin är fortfarande dålig, någon gång litet bättre, men på det hela taget detsamma.
Charlotta är lycklig äga styrka både till kraft och sjel.

 

Man löser en knivsudd borsyra i vatten , hvilkes tages i munnen. Ett annat sätt att stilla huvudverk består deri, att man doppar en bomullstopp i stark ammoniak och lägga på den sjuka tanden.