Käraste lilla Wissa!

Du kan föreställa dig hvilken glad öfveraskning det blef för oss att så oförmodad se Anders här, Surt  som jag satt och skref till Näsinge för att gratulera, och just höll på att skrifva om eder, gjorde Gerda ett utrop: Nej se Anders! Som just då for förbi sängkammarfönstret. Det är så roligt och upplivande alltid att få se honom, du kan veta att det är allt  betydligt tomt att sakna eder båda; men det är ej stort värdt att tala om det och allt annat som är förändrat. Att ni båda hamnar bort är ju dessutom något som vi ej ville ha annorlunda.
Det var ju roligt att du fått en spinnrock, en sådan är ju nödvändig i ett landthushåll, om också inte frun sjelf får begagna den så mycket, om något uteblev , du vet hvad jag menar , får du ej alls tänka på att spinna, det gjorde en gång ….  Aförd. Att karda däremot är ju bra om du lär dig och är en god hjelp för den som skall spinna. Att ha en hemvänd ullklänning tänker jag skulle ro dig  och äro nog trefligt, ………… och ha den olägenheten att taga dem åt sig , och bli billiga då du har ullen sjelf. Ett överslag af hvad det går åt till en klädning vore själ att göra , så du ser om det voro fördelaktigare att sälja ullen och köpa klädningen.

??.03.02

Mera hann jag ej i går , men passar mig nu skrifva medan Anders är ute och handlar skjutvapen för kråkorna uträttande.
Wi sogo ej mycket till din rare Anders i går, då han större delen af dagen var upptagen af förhandlingar i kyrkliga ämnen, middag hos Domprosten m.m.
I går qväll sutto vi dock och pratade bra nog länge på det gamla videt, vi tänkte då på en annan liten viss person som satt hemma så ensam.
Käraste lilla Wissa, låt mig veta om du häromdagen väntade ”främmande” förgäves. Jag skulle … ut Anders med att fråga om du varit kry allt sedan du var hemma till dess att ….verken kom; derpå svarade Anders ja, men det var ej fullt upplysande.
Inom parentes ………. Att tandverk äfven är en symptom då något inträffat  ehuru då jag aldrig haft sådant ondt.
War aldrig för ifvrig  med symaskinsömmen, den får säkert tidtals alldeles inställas, jag förmodar att Anders ej löser detta; det tycks orådigt komma med sådana råd nu då jag ej vet att de behövas, men kanske kunde de annars komma då det vore för sent.
Käraste Wissa , jag är så nöjd med min kötthandel, men jag tog af det som kostar 25 öre. Fisken …………. köttvärde ………, tog jag som fyllnad samt några wienerbröd
Nu dricko Anders choklad och jag vill in till honom derför farväl ………..
Mamma