Älskade Wissa!!

Huru tomt är det ej att aldrig få vara tillsammans på denna kära dag, men då man inte kan få som man heldst ville så är ej annat nöd än att med till hjelp af bleck och penna avsända lyckönskningar och för öfrigt i tankarna sällskapa med sin älskade. En af hjärtat gående varm bön om sällhet och allt godt för dig på din födelsedag till allas vår ader, måtte du alltid känna hans närvaro, och allt mer lära dig inse att allt oss tilldelas är till vårt samma väl, om ni blott kunna emottaga det på rätta sättet. Kunde man lära detta huru lätt vore det ej då att lefva.
Det gläder mig veta våra gamla vänner Malmstefts vara hos eder för att fira födelsedagen med eder.
Det är så tomt inte hafva något att skicka till dig, men vi skola ju vara förståndiga och ej gifva mycket, och det gick lätt för sig här der ingenting finns att köpa af det af det som annars kunnat passa.
Du misstycker väl ej att jag bedt Lovisa ställa om med avsändandet af en korg med litet ätbart innehåll, af mera solid sort. Confekt tänker jag Malmstedts förära dig med  och bör ha ni sjelfva.
Der vore bra tyckte jag att minska dina …………… bekymmer, måtte dock korgen komma medan edre gäster äro qvar, annars mines inte det ändamålet.
Från Anna kom bref på Hilmas födelsedag; till mig skref hon ett bref-kort nyss förut  då hon fått del af gårdsförsäljningen. Hon säger att hon ej blef så överraskad deraf, emedan hon just den natten drömt att det var gjordt. Tillden 15 one har hon betalt men stannar väl en vecka längre genom Hilmas frikostiga hjelp.
Om hon kan komma till Risäter eller Arvika beror väl på hennes befinnande .
Jag längtar att få komma några dagar till eder, det voro så kärt för mig,.
I nästa vecka tänker Gerda komma om ni vilja ha henne. Det skall nog bli upplivande för henne att komma tilleder; det blir torrt i längden att endast vara med sin gamla människor.
Gerda var litet skral en tid, förut tycktes hon trivas förträffligt . Nu är hon kry men ser …………….. ut.
I afton ha vi och äfven Morbror en lång promenad på ett par timmar. Det är så roligt att komma ut och se och njuta af den vackra naturen, det gläder mig också att jag ej är så afvigskommen som jag tror då jag är hemma.Här är nog så bra att vara om jag blott kunde känna mera lugn, men det går ej alltid, och det plågar mig att vara ett sådant ledsamt sällskap för min snälle bror och mina flickor; men de ha völ för…. Med mig då de veta hvad jag har att oroa mig för.
Hemma har jag ju egentligen ingenting att göra, så nog är det bra så länge jag får vara borta.
Hilma har haft bref som tror sig komma att vara här öfver den 22 ndre, således skulle ni vänta henne till middag den 23 om det blir som hon ämnar. Hon är väl inte ovälkommen hos dig, jag hoppas Anders ej låter grassera sig af några förut …… mindre god ……. om ………..
Hon är lika snäll som hon alltid har varit och hennes utseende äro förändrat, åren skola väl taga sin rätt.
I dag må ni tro att vi kalasat på kronärtskockor som Dr. Westergren skickat till Morbror, jag önskade Anders varit med , han kunde bäst …….. dem.
Har du kommit rätta med din unga gäst än? Hon får väl hjälpa dig med allehanda, annars blir det ledsamt för er båda.
Nu är det så sent att jag måste sluta för att ej försent för ……….promenaden blef längre än vi trodde.
Helsa din rare Man och Gud beskydda och bevara eder.
Din dig ömt älskande Moder