Käraste Wissa!

Du kan tro att jag blef förvånad då jag, litet efter kl. 7 tittade ut i köket och fann ………. , hade jag trott att han skulle komma så snart hade jag väl väntat med kött, och …… , … hade jag ingen ro förr än det kom utaf.
Ledsamt med ändringen af mjölken men den var ju förutsedd  längre fram.
Jag har hört efter hos Lindgrens, Pettersons, Fru Larsson som står på torget , hon bjöd 55 öre, påstod sig hafva köpt för 50 öre (betvivlas) Werngren bjöd detsamma, alla andra bjödo egentligen ingenting emedan priserna nu äro så variabla, somliga hade inköpt stora partier, den enda som var något med var Dahlberg, hon hade givit för det sist inköpta 65 öre och det bjöd hon nu om ni vill skicka in ett parti på prof. Hon tager emot 20 a´30 ….hur mycket ni ha att lemna.
Då jag talte om att lemn smör till försäljning sade hon att det hade hon gjort för gamla mejeriet, men skutat medan de ej ville ge mer än 4 öre provision på …, och hon ville ha 5 öre. Hon sa det var aldrig värdt att försöka utan att sätta färg på smöret annars går det ej till det priset, hvarför jag bad ……… köpa smörfång, jag blir väl också en avräknare om det blir något öfver.
Jag tänkte fråga i några hus om de vilja göra upp för vecka till bordssmör och betala efter varje …… eller något öre mindre!
Det intresserar mig på det lifligaste att höra hur detta kommer att gå, och önskar mig nemligen att det blir mer in…ande än att lemna mjölk till det eländiga mejeriet. Jag är så förtretad på dem som är sådana snålvargar.
H>åll till godo med grädden och wienerbröden ehuru de se misslyckade ut i dag.
Försök att bjuda A-s på ……… - skickar kokta i saltvatten serverade på bröden och med skirat eller rört smör till det hade Anna ätit i Stockholm, eller haf dem i soppor.
Se i en kokbok om smaken ……….. akta dem för att bli mörka. Jonte kommer därför i hast för väl.
Många helsningar från din Mamma.