Käraste Wissa!

Jag är ledsen för att jag ej förr än så sent satt mig att skrifva så jag hinner ej annat än på slarf.
Förteckning på linnet har jag satt upp efter den kladdlapp jag skref då det kaptes af karlen.
Här finnas 1 stor duk och 1,5 dussin servetter , Anna påstår att jag satt upp mer än jag sett, du får väl se hvem af oss har rätt. Linnelakanen och örngottsvar har jag ej fullt reda på, det intresserar mig höra hur mycket det är af linnelakan och örngottsvar.
Haglet till lampan har bestämt blivit skickadt, det var i e blå pappask.
Ditt lilla medikamentförråd har jag satt upp på en lapp i händelse du ej tagit reda på hvad du har.

Den 30:

Nu endast hinner jag helsa god dag och farväl! Om en fisk och en liten köttbit kommo fram helbragte så håll till godo , det köpta kostar 55 och 50, att köpa bäst kött som är billigare kan jag ej, det är klartext, linda fuktiga lappar omkring, ….. hålle de sig mjukare.
Din egen Mamma.