Käraste lilla Wissa!

Då Anna skrivit långt i dag tror jag, för jag blott några ord från mig.
Tacka Anders för kortet, ni må tro att jag blef glad, och skrifver detta blott för att säga eder ett, hjertligt välkommen, tsg blott inte för kort tid på eder.
B………..ana kan du gerna låta vara qvar till dess jag hinner skaffa det utlovade.
Jag mötte i går på gatan slagtar Janson som sade att han kommer snart, han säges skola mjölka 5 kr dagen, få se hur det går.
Helsa Anders från gamla Mutter.