87.06.17

Käraste Wissa!

Jag måste skrifva några ord då jag skickar förklädstyget, som måste gå i morgon för att komma fram. Jag önskar du må tycka om det, jag tar af mina …….. och tafsfor, det går så bra utan sådant på gammalt folk.
Jag skickar på samma gång några jordärtskockor som äro qvar, lägg dem i vatten så de få friskna till så tänker jag nog att de komma att gå upp. Har du ej annan rum att sätta på så sätt i rad mer på landkanterna
Tack för dessa dagar ni voro här, de voro så lifvade. Det var roligt att se eder lifvade och nöjda. Måtte nu ingen trötthet komma efter.
Här ha vi bykat i dag men det var så litet kläder att det hunnit äfven skölja vid eleven.
Jag har varit i köket större delen af dagen och är därför mycket trött. På förmiddagen voro Lizells med son här, jag tyckte rigtigt roligt träffa Viktor, du som ej kan minnas dem något, har väl inget intresse af dem.
Gamla Moster är nu 92 år, blind sedan flera år men kry till sinnet och intresserad att tala om allt möjligt. Hon har lärt den minsta gossen att läsa, det låter märkvärdigt.
Den sonen som var med har ej fyllt 13 år ännu, och var så lång, det var en så treflig gosse. Jag skämdes att jag ej bad dem äta middag, men jag ville ej hindra tvätten.
Bäst jag stod i köket kom herr Carl Nordbom och tittade in, han frågade efter Ander.
Emilia Malmstedt var här i dag och arbetade för Gerda.
De har nu hunnit i ……..gen der, jag vet af gammalt hur det är då Åbergska slägten är tillsammans.
Det är underligt tänka att jag ej skall få se eder på länge. Måtte ni få roligt och uppfriskande på eder resa och ni och alla på Näsinge få vara friska. Framför hjertliga helsningar från mig till de gamle och Hilma först och främst, ungdomen som ej sett mig har väl föga intresse af mina helsningar.
Helsa din Anders mycket ifrån mig, och låt oss någon gång höra hur ni befinner eder, din tillgivna Mamma

Jag tar igen mitt…………..