87.04.18

Käraste Wissa!

I flygande hast får jag nämna att Julia S. var här idag och sade att hon bestämdt sig att om 14 dagar resa till Norrland, så nu är det förslaget slut.
Från Hilma har kommit de mest avrådande upplysningar angående pigan som Sofie Schröder talat vid.
Jag hoppas att ni ej redan skickat städjan, i så fall vore bäst genast återsända betygen och få igen städjan. Hag ljuger enormt, hade stulit hos Lidströms och , ack är ohederlig på allt vis.
Fru Fryxell kom hit i dag, men den hon talat om kunde omöjligt komma då systern rest till Arvika. Hon hade däremot en annan på förslag som tjenat hos Vogelströms (der af Fredrika varit innan hon kom till Winberga). Denna flicka mellan 20-30 år skall vara mycket hygglig  och bra och någorlunda bra i matlagning.
Fru Orgelstrand som nu bo i Graf socken skulle be denna flicka gå till Risäter så att ni fingo  tala med henne sjelfva, troligen är hon äfven separatist, men det är rent omöjligt nu i hast finna någon annan.
Hilma hade sett i de……. Ing att Faster Agnes hastigt avlidit å hjertslag. Lyckligt för henne som var så ensam.
Wi avsänder herifrån begrafvningskrands, jag är ledsen att vi ej hade ditt visitkort med. Du kan ju skrifva några rader till Anna ……… .

Din tillgivna Mamma