19.4.1886

Kära lilla Wissa!

Tusen tack för ditt bref, då må tro det var välkommet. Ifall jag ej hinner mer, vill jag först svara på dina hushållsfrågor ( fråga du hur mycket som helst, jag svarar gerna). – Har du buteljer …. så lägg du in dubbelt så många buteljer då du har förutom att köpa är det ju godt  att äta med mjölk till  ……..mat; tycker du att det drar mycket socker kan du vid koknigen kan du drypa i några lutdroppar (pottaska upplöst i vatten), men med försiktighet, det drar bort syran till en del, men får ej tagas så mycket att det får lutsmak. Korgen hit behöver ej skickas förr en vid lagligt tillfälle ej heller den köttet var i, den är min. Vanlig fiskpudding är ej annat än att half koka risgryn, blanda i med ägg och litet socker samt den väl rensade och hackade fisken, vill man ha i lite muskotblomma går an, litet smör skall det  också vara efter smak. 2 ägg är nog till detta i vardagslag.
Jag har tänkt på att om ni ville låna ut till Risäter några stolar och en soffa till gästrummet så går det ju väl an, jag får väl inga ………… ändå så ni får gerna låna dem ävenså en kommod till dess ni hinna få någon bättre. Kan du få reda på ett gammalt ………. Gråsandigt så voro bra få hem det vid tillfälle, men det har ingen brådska.
Här är trefligt, lugnt och godt; ungdomen är ofta ute på lustfärder men jag håller mig mest hemma. I afton har Hanna B-n bedt oss dricka kaffe der, det syns ….. en passande station der om vi skola ut på någon lustfärd. Igår var Hanna här, hon är så snäll och treflig. En dag voro fru Uggla med två döttrar och fröken Hoffsten här på visit, de äro så hyggliga. I går var Rakel Åkerström här på visit, annars se vi ej mycket folk här. Två gånger har flickorna alla varit ute på sjön med flickorna P-n och Clas som roddare . i lördags åto de små i mor Stinas stuga vid Klefven der de förut njutit af den vidsträckta utsikten.
Flickorna i synnerhet ……….. ………..
Hanna hon tycker allt belåten med sitt vistande här. Hon är så förvånad öfver Morbrors rörlighet och liflighet.
Om jag får händelsevis jordgubbar för billigt pris vill du att jag skall sylta det åt dig, kanske du hellre syltar sjelf.
Kära Wissa så glad jag blefom att få hopp om att bara Anders predika , då kommo väl äfven du med in till oss.
Wi hafva nu bedt Josephine komma hit och till mig vilja i då se henne något hos eder, så skrif, nu också härom en annan gång. Nu kommer tåget , farväl således.
Gud ……….. dig och din snälle Anders.
Din egen Mamma.

Då jag nu genom öfverdrifva, ……………. Ställt så illa för eder tyckte jag att jag borde följa detta kloka råd, ehuru det bjöd emot, men då jag var nere och talte med Erikssons för att få närmare reda på sakerna , förefall det så sent omöjligt att skicka den