86.11.22

Tack kära Wissa för bref, det som Jonas medförde. Jag rådde honom att taga sockenfjärdingen ehuru den innehåller omkring 100 … då de taga 30 öre ….. , de hade svarat mig 30,5 öre.. Tycka ni det är mycket och vilja låta mig få 20 …. Med, är jag tacksam. Jag betalar till Anders, vill ni det ej så är jag nöjd ändå.
I dag tänkte jag få hit Moster Petronella  på tillåt, men hon var sjuk, så att bara tant kom ledsagad af Anna både hit och hem igen. Flickorna kommo direkt från skolan och så kom …………… så lagom att få dricka kaffe, han trodde att Anna ännu var ensam.
Tant M och jag kommo överens om att det ej var värdt taga ljus från Stockholm och gifva 52 öre. Här enhandlande hagva ljus för 51 öre och så mycket går nog frakten till.
Jag skall spana reda på hvar man kan få dem billigast här innan Anders kommer.
Ännu har jag ej sett någon från Söderhjelms, de äro väl inte i ordning ännu.
Vi har kommit överens Anna och jag lägga oss tidigt för att vara mindre lata på morgnarna . Derför skrifver jag ej mer nu. Helsa Gerda från oss, , jag ……………… henne ej att få stanna tills torsdag, heldst hon kan hjälpa dig något. Jag antar att Anders ej hinner köpa  m.m. och äta middag på 4,5 timmar, han är välkommen att ligga öfver här.
Nyss fick jag ditt bref , vi skola i morgon uträtta det du ville ha och Carl ligga hos Schagerström, och Goja är i godt förvar. Helsa Anders från mig. Din tillgivna Mamma.