87.05.26

Käraste Wissa!

Det var så dumt att jag kom att skrifva igår men vi hade tagit oss an att äntligen be hit på kaffe, Fryxells, Malmstedts, Berta Ohlson och Hedvig Lagerlöf, därför hade  jag litet att sukta med, men nu endast tidigt på morgonen, då jag legat länge vaken tog jag mitt parti att skrifva några ord och ännu har jag ej väckt Anna därmed.
Tack för din inbjudning att vi alla skulle komma ut till Pingst, men det blefvo nog alltför tråkigt för eder så Gerda och jag stanna hemma, så mycket mer som Gerda just ej är så,  men om det går som vi nu tänkt reser Anna och Alma härifrån på lördagsmorgon då Anna tar tur och retur för att ej behöva försumma hvarken elever eller gymnastik på tisdagen, så kan hon ej bli längre än till afton på annandagen. Blir vädret fult torde hon väl inte våga sig ut, troligen kan hon ej vara med till kyrkan, men det gör nog godt att hon kommer ut.
Har du några kommissioner i matväg, så hinner du väl skrifva derom.
Jag har ju ej skrivit om att D. J-n kom hit en dag och hade herr Frykberg med sig; han gjorde några frågor angående förråden men skulle äfven tänka saken, jag har givit honom ritningar  och sagt att han kan få se på rummen när han vill.  Få se nu hvad det kan bli af. Slagtar Jansson har ej hört utaf, det var ju dumt.
Den rackarlappen inuti kuvertet har legat i ordning länge men alltid blivit glömd, så dumt.
Rommen är väl ej värdt göra något med förr än ni få se den, kanske är den för simpel.
Hvad skola vi göra med Anna? Jag har alltid varit böjd för Westerlund, men så måste man ju tänka på  de sista pengarna, och på hvad resan till Göteborg på allt vis billigare, med någon läkare med namne Berg har Fina aldrig hört omtalas. Hon råder till Westerlund som är så berömd synnerligast för magåkommor.
Kära Wissa en sak som språkar för mig ibland är om ni fått brandförsäkrat än?
Res ej bort i sommar utan detta är gjort, det är mitt råd.
En prostinna Wikström har varit här och vill hyra makarnas lägenhet. Sabroe ville ej hyra förr än hon får visshet om några dagar ……………
Nu farväl, du kan väl knappt läsa dessa kråkfötter skrifna af din sömniga Mamma
En hjertlig helsning till Anders! Forslund var inne i går och lemnade en bok.