87.03.28

Kära lilla Wissa!

Först då nu Hilma reser till Risäter, hon kan tala om allt som röres oss, kan jag ej underlåta att  uppvakta dig med några rader till tack för ditt sista bref (ifall det inte redan är besvarat)
Jag är nästan glad för var dag som går utan att jag hör ifrån eder, jag antar då att du är någorlunda kry. Wisst satte Anders brefkort litet oro på mig då jag hörde att du ej var kry, men då jag tycker mig så noga omtalat hvilket det egentligen äro väckandesymptom är ( blödning) så antager jag att det ej är så då det ej i bref blef ………… relaterat. Allt annat illamående är ju …samt att känna men går väl öfver. Du bad mig fråga oraklet om att det går an att du reser till Arvika, och till min  förvåning svarade hon att hon trodde att det gick an, då det ej var på den tid då regleringen i vanligaste fall skulle inträffa, hon sa det var bäst ligga stilla (klädd) de dagarna, för säkerhets skull. Jag hade berättat henne hvad jag …….., du vet, men ändå sade hon att hon trodde det skulle gå an att resa.

 

Nu får ni sjelfva bestämma hur ni tycka; Gud styre allt till det bästa och gifve en utgång.
Måtte du bli nöjd med min kötthandel, steken vägde 11 …. a 30 r 3-30; tyckte du det var dumt att jag skar ur benen och kokade soppa här, jag tänkt att du kunde välja ha till  middagen och hans ej med då Hilma frånkommo så sent.
Jag var ämnad taga kalvläggen till soppa (den är en storartad present från mig) men nu kan du ju göra biff af köttet och ändå få soppa till ett mål. Ostbiten är ej stor men jag skar af en bit af det stycke Hilma köpte åt mig då de främmande voro här, vi äto med lika smak billigare. Fisken handlade Hilma , jag är ledsen den är så dyr, hon är ej van att se på ………….
Du kan tänka jag var glad då de få personerna varit här, det är så lugnt och godt. Det var just inte otrevligt.
Wettergren kommo i går emedan vi sutto vid bordet och var här ett par timmar. Han predikade i går mycket bra , om ock hans utförande kunde vara mera tilltalande.
Det var ju roligt att Ljungren blef bättre
Jag skref till Willis M och bad henne köpa ägg, hon hoppas det skulle bli billigare derföre väntar hon. Vill du ha några tjog med till inläggning om priset blir bra?
I lördags gaf jag 80 öre tjoget. Har du några så skicka in både ägg och smör med Anders, smöret betalad ännu med 80 öre på mejeriet. Jag behöver båda delarna.
Ett hemskt ledsamt bref kära Wissa , nu skall jag gå intill Hilma. Ni få visst kasta på mig ett bref , så jag vet hur det är nu. Wettergren påtalade att ni var krya då han var ute hos eder.
Helsa din Anders från oss alla. Din egen älskade gamla Moder.

Anna är Gud vare nu temligen kry , snart tänker jag hon ej behöver sängen utdragen , men jag unnar henne så gerna att ligga godt. Gerda är ännu på väfskolan men vid behof af hennes hjelp så kommer hon när ni vilja. Blir det nödvändigt få ut mig så vet du att jag kommer, men därifrån skola vi bedja Gud bevara eder. Det blir roligt taga emot Anders.