86.08.13 Arvika

Min snälla Wissa!

Hjertligt tack för ditt bref jag känner mig så lugn och glad då jag hör eder vara lyckliga och glada. Roligt var att höra om födelsedagen, jag föreställde mig att ni haft trefligt. Anders skvallrade om att du har värdinnefeber, det tycker jag skulle vara onödigt både med dem och med Fina då hon kommer, värre blir det då de förnäma  gr………a komma, men tag det lugnt du, då äfven.
Måndagsmorgon resa jag och Gerda härifrån, Gerda för att vid Kil taga af till Ekenäs och jag till Risäter.
Hvarifrån har du fått den galna iden att Gerda skulle komma nu? Kan jag ha skrivet något galet? Jag tycker dock, att jag så ordentligt skulle talat om hennes Ekenäs resa. Troligen reser Fina och gossarne på onsdagsafton härifrån, möjligtvis hafva den qvar torsdag och fredag så säg Fina rent ut  hur vi vilja hon tycker att hon gör besvär hvart hon kommer, men i dag voro väl bra stilla då hon väl inte så snart kommo hit igen kanske.
Du säger att Anna voro välkommen, det voro nog roligt för henne och kanske hon skulle kunna vara till någon hjelp med att duka, domna om och ställa med gossarne, hvilket hon är  mycket road af, men om ni hellre vill låta henne komma en annan gång så säg hur som är bäst. – Är det ej svårt att hafva så många på en gång?
Smöraffären blir nog intet af med, vi har varit för sent ute, på ena stället är priset 65 öre, och från der andra mejerit  det ej komma före Finas af resa så att det kunde blivit fraktfritt och kanske är priset högt äfven der. Tror du ej jag kan köpa upp smör på torget i Carlstad, åt både dig och mig, ännu måtte det väl icke ha stigit öfver 65 åtminstone.
Då Gerda ej hade skrivit till morgontåget så beslöt jag dröja till middagståget och nu ha vi båda två glömt att vi skulle skrifva, så nu skickas det i qväll.
Fru Runstedt har varit uppe på förmiddagen och druckit chokolade och så ha vi ätit körsbär och smultron så vi äro alldeles förstörda. Har ni tillgång på bär nu längre? Här har vi rigtigt frossat på bär af alla slag.
Det kött du begärde få med Fina lemnar jag pengar till och det skänker jag dig tillika med litet grönsaker till soppa.
En rulle trasmattor till köket eller hvar du vill, några alnar skjortväf som jag fått rätt på, samt några manschetter och en krage som är din, följer med Fina och Anna om de  kunna frakta dem äfven stenfoten som du köpt.
Jag skickar uppgiften på de små utgifter jag gjort för dig, med det är ej brott med att betala förr än det passar sig.
Nej nu skall jag stryka en klädning och brevet skall lemnas på qvällen därför farväl. Gud välsigne dig min Wissa.
Din tillgivna Mamma