86.08.02 Arvika

Käraste Wissa!

Hjertligt tack för ditt bref som kom i dag och gladde mig genom den hurtiga anda som rådde deri. Du tycks vara tillräckligt sysselsatt för att kunna öfverlemna dig åt ledsamma funderingar.
Jag är glad att ni rest in till Carlstad det blir nog bra sedan, är blott värre gå och vänta.
På din fråga huru stort smörförråd du skall skaffa är ej godt att säga. Har du hålla någon räkning på huru mycket det denna sista månad gått åt? Jag vet ju ej huru mycket ni kunna tillverka hemma då 5 kannor grädde lemnas bort. Hvad tror du om 3 ….? Tänkte på att på vintern blir smöret nästan dubbelt så dyrt som nu så då är  nog bra slippa köpa mer än bordssmör om ni ej kunna hålla er med sådan.
Vi hafva talat om att köpa från ett mejeri här i grannskapet, en fjärding smör innehållande 5 …. Och detta skulle Hilma och jag dela men om ni vilja taga med deraf kan du nog få,  det kostar 60 öre kilot, men det sägs ju att mejerismör håller sig bättre än annat. Mer än 1-1,5 kg kan väl ej fås med af detta. Annars om ni vilja be Lovisa köpa upp smör a 50 öre, men något skall hon naturligtvis ha för sitt besvär.
Jag har tänkt på att om ni vill tag till eder den ställningen jag har att ställa bröd……. På, med bok, få ni det gerna , jag reder mig godt med stora slagbordet.
Ett par ollar kan jag dock få behålla, sådana kan Jonas lätt åstadkomma. Tag äfven hvad ni vilja af mattor, soffa och stolar som D:n begagnade, om det finns någon skaplig kommod tills ni hinna få bättre. Wiljen ni äfven taga spegeln som Anders begagnade så kommer jag ej att behöva den. De gula sängarna behöver jag till gossarna Ullen, men tält och tältsäng kan få tagas blott jag får igen dem innan 1 oktober. Kommo karlarna in och taga lass så taga alla de simpla klädhängarna med, den ena måste stå i vindstrappan, den andra sitter fast på väggen mellan sängkläds och smutsklädskontoren; den kan väl undvaras eftersom det finns flera sådana hängare ändå. Ja kära du ta allting ni behöva , det är ju så ovisst om jag får sälja något.
I dag rustad för Finas mottagande, det var ju roligt att du kanske få se henne.
Käraste Wissa, om du kan så titta till Moster Ann-Louise, hon har setat med sitt onda ben en lång tid och hon låter så nedstämd.
Bed Lovisa skaffa i nya fraktboden en qvartsbutelj god saft samt köpa för 37 öre småbröd hos  Pettersons, det var ett par kronor qvar hos Fru Fryxell om de ej äro använda. Finns det inga pengar så lägga ni allt ut detta för mig, det skulle skickas till Ann-Louise med många helsningar från mig. Måtte nu Louisa kunna ställa till det bästa för edert emottagande, jag mins ej hvad jag skrivit till henne, men jag beder dig ordinera  som om du voro hemma, bed Lovisa ställa en dag att ni får färsk örtsoppa, det tycker Anders om.
Så dumt det var om du inte får igen de oblekta ……………… som voro ämnade till strykdukar, jag tror de kommo med när Hilma och Emilia skulle ut baka, men är ej säker på att om de voro fållade, ej heller mins jag om det var en eller två af helbred väf.. Du får väl taga af de släta bomullslakanen tills de kommo i dagen.
I går gjorde jag bekantskap med fru Jönsson och fru Märtha Borgström (rektorns systrar), de voro sådana människor att man rigtigt kom trivas med direkt. På aftonen var Rakel Åkerström här, då de voro ute och rodde en stund, under aftonen voro fruarna Adelsköld och Nykander här. Fru Fägersköld med 3 barn äro här men hon är så svag (af lungsot), att de tro att hon komma att sluta sitt lif här, - dock menniskan spår och Gud rår.
En förmiddag voro vi, fru Hillman samt en gammal fru Sahlberg på ………….. hos Rakel Åkerström, hon är så tindrande vänlig och ganska snäll.
I går reste fru Boetsius med sina gossar, ………… hade rest förut, de ha hövarit från sitt hem i 14 månader. Boetsius hade trifts så väl, innan hon reste hade hon ikring överallt, både till sjös och land, för att ta farväl af alla ställen och platser de vore  på under denna tid. Fru Sahlen var så sorgsen , de äro och så ledsna för allt krångel i Banken, så nog har deras sommar varit störd.
Kära Wissa, tala med Julia Malmstedt, jag gissa de äro nog i staden, om de pengar jag fått låna af  dem, fråga henne om hon vill att jag skall skicka dem härifrån så har jag pengar här. Jag har varit så oförlåtligt slarvig att då jag ……….. har jag alltid glömt tala om denna vigtiga sak.
Kan det hända att Anders söker Dahlin?, bed honom i så fall ytterligare fråga om de pengar som skulle fås hos  Grefve Mörner är tillgängliga snart, jag har skrivit till Dahlin derom; när jag kommer behöver jag mycket pengar.
Om du  träffar fru Fryxsell så fråga henne om hon ej ville bedja sin blivande hyresvärd ställa så att de kunde få flytta litet i sina rum före den 1 ste, så att jag fingo reparera och klistra der nere, innan ni få in alla möbler, det skulle vara så bra.
Nu tar du väl med  dig alla de blommor som äro dina, äfven 2 eller 3 Agapanthis, samt en eller två af de mörkröda liljorna om du får rum för dem.
Jag gläder mig redan af att få hafva eder hos oss under prestmötet; måtte vi få råkas friska och krya.
Gud vare med eder mina kära.
Din tillgivna Mamma.

Då jag reser hem före Fina, far Gerda med för att vara på Ekenäs några dagar. Fina stannar då vi tro att hon behöver vara till hjelp att sällskapsmed gossarne; dagen veto vi ej men i nästa vecka blir det väl.
Glöm ej att karlarna resa in att skicka med lårar och hvad det kan vara.
Hur är det med ……………? Är det så att ni vilja bli af med något så ……………. .