86.07.24 Arvika

Älskade lilla Wissa!

Du kan tänka dig att jag ej blef glad öfver din lilla breflapp ej heller kunde jag gifva något råd utan måste tala med morbror. Han säger att intet kan sägas om detta med mindre att en undersökning göres. Så hans råd är att du vänder dig till Engström och får rigtigt besked. Är det som Morbror tror så bekräfs en liten mycket obetydlig operation som ej är svår och mycket obetydlig, så du skall ej vara förskärrad därför. Det är inget ovanligt; morbror hade för ett par dagar sedan ett ungt par här i samma ärende. Ensam vill du väl ej gå till Engström utan att han förut  vet hovrom frågan är, därför voro väl bäst att ni båda reste och Anders gingo först och talte med Engström. Huru gerna skulle jag ej vilja vara eder närmare mig, men jag fingo, nog inte vara närvarande då operationen göres, och sedan tänker jag du snart blir kry igen.
Jag skrifver några ord till Lovisa och ber henne ställa inordning åt eder, månne det är bäst att ställa i ordning Anders rum, vill ni sedan ha något annat i ordning ställt så få du tala vid  henne göra det då ni känna. Jag beder henne äfven köpa hem litet mat och ställa för eder och ligga i köket eller bättre i Annas rum …………..
Detta vore ju bra att ställa om så snart som möjligt så slippa vi gå och oroa eder och vara ledsna än som behövs. Waren ni blott lugna och stält under Gerdas beskydd ……….. älska det.
Morbror låt ej orolig alls men litet obehagligt blir det ju, men det går nog så fort och är hvad så oändligt många måste undankasta sig.
Behöfver något gammalt mindre så finns det i nedre rummet i linneskåpet med slitet linne deraf får tagas hvad du vill. Skulle någon sådan blödning blifva mer så lägg kalla omslag på. Du är nog klok och modig min kära Wissa och alla få vi mer mod än vi ana, då  det är så att det sättes på prof, Anders blir det nog äfven då han hör att det ej är farligt eller ovanligt.
Tag med eder penna, papper, bleck och ……, ni kunna behöva, ty ingenting är ……….. nyckeln till pianot är säkert i lilla skåpet och Lovisa ………… på alla nycklar.
Det är så ledsamt att ej vara hemma och kunna ställa litet trefligt åt eder.. Jag tänker vi lyfta in åt dig den gula sängen som jag legat i, eller är den ej som du tycker.
Jag har ju inte nämnt något här, det är ju bäst. Sofi undrade om du skrivit något ledsamt till mig,  ”men det gjorde hon väl ej då hon lät så munter i mitt bref” sade hon och jag lät henne behålla sin tro.
Skrif när du har något att säga , skulle ni någon gång vilja att jag skulle komma så gör jag det, men det hoppas jag nu ej kommer i fråga.
Det var roligt höra att du är nöjdare med Fredrika. Hon är nog af de olyckliga som ha ett strävt lynne, sådana människor behöva mycken vänlighet, och det kunna både du och Anders gifva.
Någon sorts saft skall jag koka och skicka så snart lag kan. Krusbär har du ju så att du kan göra sådan saft, efter beskrivning, blott bären bli något men …….. utan att vara mogna. Kanske behöver du ej 20 ………buteljer om du ej redan äro för dig.
Nej nu måste jag sluta, det är i dag med tungt hjärta, jag vet ju dock att om ni mina kära nu äro sorgsna så är det under sorgen och bekymmer stärkes banden makar emellan så när det ledsamma är öfver, blifva ni lyckligare än förut.
Gud vare med eder båda, nu och alltid! Hjertlig helsning till Anders från eder tillgivna Moder

Anders tar väl inte  illa vad jag undrar om hans börs är i ordning till resa, annars kan jag bestå med ett litet lån, vet du att det ej behövs så tala ej om den, ifall han ej den.